ETA SQL Fiyat Listesi

(Fiyatlara %18 KDV İlave Edilecektir)

Modüller FİYAT TL
STOK
Stok +Depolar +Stok Grupları +Stokta 5 Birim +Barkodlu Çalışma Opsiyonu +Çok Ayrıntılı Kontrol Parametreleri +Benzer/Özdeş Kodlar
990 TL
CARİ
Cari +Ödeme Eşlemesi Takibi +Dövizli Cari Hesap Takibi +Cari Bazlı Fiyat Takibi +Cari Kart Detay Açıklamaları +Otomatik Vade Farkı Fişi
990 TL
FATURA
Fatura +Müstahsil Makbuzu +Hizmet, Gelir ve Gider Faturaları +Stok/Hizmet Paket Uygulamaları
990 TL
MUHASEBE
Muhasebe +Masraf Merkezleri takibi +Fiş Cambazı ile Hızlı Fiş Girişi
1.400 TL
ÇEK/SENET
Çek ve Senet Takibi +Taksitli Satış +Toplu Çek/Senet Oluşturma +Dövizli Çek Takibi
990 TL
İRSALİYE
İrsaliye İşlemleri +Tekli ve Toplu Faturalama +Stok/Hizmet Paket Uygulamaları
750 TL
SİPARİŞ
Sipariş +Stok Rezerv Takibi +Stok/Hizmet Paket Uygulamaları
1.150 TL
KASA
Günlük Kasa Takibi
650 TL
BANKA
Banka +Kredi Kartı İşlemleri
650 TL
DEMİRBAŞ *
Sabit Kıymet Amortisman ve Yeniden Değerleme
1.750 TL
BÜTÇE
Bütçe Analizi
650 TL
MİKTARLI MUHASEBE
Muhasebe Işlemlerinin Miktar Bazında Raporlanması
750 TL
DÖVİZLİ RAPORLAR
Modüllerde Raporların Döviz Bazında Alınması
750 TL
KUR TAKİBİ
Kur Takibi ve Günlük Kur Bilgilerinin İnternet üzerinden otomatik alınması
450 TL
KARTOTEKS
Kartoteks İşlemleri
650 TL
RAPORLAR *
Kullanıcı Tanımlı Raporlar
1.500 TL
ÜRETİM *
Üretim +Mamül ve Yarı Mamüllü Üretim +Stok Rezerv Takibi +Muhasebe Entegrasyonu +Rota Takibi
3.750 TL
BORDRO
Bordro +Özel Okul Bodrosu +Farklı Şube Takibi + Personel Detay Açıklamaları
2.250 TL
MUHASEBE IV
Beyannameler +Ek Mali Tablolar +Yılsonu İşlemleri
TEK     700 TL
ÇOK 1.250 TL
ETİKET YAZDIRMA *
Stok Barkod Etiketleri +Stok, Cari ve Kartoteks Kart Etiketleri
1.050 TL
İŞLETME *
İşletme Defteri +Stok İle Entegre Çalışabilme
800 TL
DÖVİZLİ ÇALIŞMA PAKETİ **
Dövizli Muhasebe +Kur Takibi +Dövizli Raporlar
1.000 TL

Paketler * FİYAT TL
E I
Stok + Cari + Fatura + Kasa + Dözvizli Raporlar + Kur Takibi
2.500 TL
E II
Stok + Cari + Fatura + İrsaliye + Kasa + Dözvizli Raporlar + Kur Takibi
3.000 TL
E III
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
4.000 TL
E IV
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
4.500 TL
E V
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
3.250 TL
E VIII
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
5.250 TL
E IX
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
4.300 TL
E X
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Raporlar + Üretim + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
8.200 TL
E XI
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Muhasebe IV + Dövizli Muhasebe + Bütçe + Raporlar + Renk/Beden + Seri No + Parti Takibi + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
9.600 TL

Opsiyonlar * FİYAT TL
DÖVİZLİ MUHASEBE 750 TL
RENK / BEDEN * 1.850 TL
SERİ NO * 1.850 TL
PARTİ TAKİBİ * 650 TL
PLASİYER TAKİBİ * 650 TL